Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
378.iecirknis - PAGASTA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
ELITA EGLĪTE
52
57
5
2
MĀRIS TIMERMANIS
90
11
13
3
ARNIS LEMEŠONOKS
28
62
24
4
ANDA LUKSTIŅA
103
2
9
5
RAIVIS ZVAIGZNE
97
7
10
6
LAILA PUNCULE
103
1
10
7
SARMĪTE SVIDERSKA
107
1
6
8
PĒTERIS SOCKIS
99
9
6
9
ANDRIS JANSONS
103
4
7
10
VALDA MIĶELSONE
98
8
8
11
LĪVIJA BARĀNOVA
99
7
8
12
MODRIS VEITNERS
91
16
7
13
INGRĪDA LĀCE
95
12
7
14
JĀNIS SPROĢIS
71
29
14
15
TĀLIS ŠELENGOVS
106
1
7
16
ROMĀNS LĪMANIS
80
16
18
17
SANDRIS PAVĀRS
94
12
8
18
LEONS VALDMANIS
105
1
8