Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
383.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
ELITA EGLĪTE
22
14
2
2
MĀRIS TIMERMANIS
27
4
7
3
ARNIS LEMEŠONOKS
27
0
11
4
ANDA LUKSTIŅA
18
19
1
5
RAIVIS ZVAIGZNE
27
1
10
6
LAILA PUNCULE
28
1
9
7
SARMĪTE SVIDERSKA
31
0
7
8
PĒTERIS SOCKIS
30
1
7
9
ANDRIS JANSONS
29
2
7
10
VALDA MIĶELSONE
17
16
5
11
LĪVIJA BARĀNOVA
24
11
3
12
MODRIS VEITNERS
32
2
4
13
INGRĪDA LĀCE
28
8
2
14
JĀNIS SPROĢIS
33
1
4
15
TĀLIS ŠELENGOVS
31
1
6
16
ROMĀNS LĪMANIS
33
1
4
17
SANDRIS PAVĀRS
32
1
5
18
LEONS VALDMANIS
32
1
5