Amatas novada dome
"CENTRISKĀ PARTIJA LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts
390.iecirknis - ZAUBES PAMATSKOLA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
ELITA EGLĪTE
15
9
3
2
MĀRIS TIMERMANIS
20
2
5
3
ARNIS LEMEŠONOKS
17
1
9
4
ANDA LUKSTIŅA
18
1
8
5
RAIVIS ZVAIGZNE
6
12
9
6
LAILA PUNCULE
18
1
8
7
SARMĪTE SVIDERSKA
19
1
7
8
PĒTERIS SOCKIS
18
1
8
9
ANDRIS JANSONS
20
2
5
10
VALDA MIĶELSONE
19
2
6
11
LĪVIJA BARĀNOVA
19
1
7
12
MODRIS VEITNERS
20
2
5
13
INGRĪDA LĀCE
17
4
6
14
JĀNIS SPROĢIS
17
4
6
15
TĀLIS ŠELENGOVS
18
1
8
16
ROMĀNS LĪMANIS
20
1
6
17
SANDRIS PAVĀRS
12
12
3
18
LEONS VALDMANIS
20
1
6