Amatas novada dome
PARTIJA "LPP/LC"
deputātu kandidātu saraksts
378.iecirknis - PAGASTA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
VALDIS LĀCIS
11
16
1
2
JURIS SUSEKLIS
22
5
1
3
ZITA ŠČEGLOVA
25
2
1
4
MĀRTIŅŠ ANDRIS CĪRULIS
24
2
2
5
ILONA ANDRĒVIČA
10
17
1
6
ULDIS BĒRZIŅŠ
26
1
1
7
EDVĪNS ZĪTARS
16
11
1
8
AGRIS GLUDIŅŠ
26
1
1
9
LIJA JANŠEVSKA
26
1
1
10
ULDIS KONOVALOVS
26
1
1
11
VALDA OBOZNAJA
11
17
0
12
ALDONIS RUTKOVSKIS
25
2
1
13
HARIJS LEIMANIS
26
1
1
14
PĒTERIS BIRKENFELDS
26
1
1
15
MĀRĪTE LEOPOLDE
25
2
1
16
SANDRA MIEZĪTE
26
1
1
17
JURIS STOKMANIS-BLAUS
26
1
1
18
GUNTIS PABLAKS
26
1
1