Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
367.iecirknis - LĪVU BIBLIOTĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
MĀRA ONTUŽĀNE
24
23
2
2
JĀNIS VĪBANTS
33
7
9
3
ŽENIJA LARKA
33
2
14
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
35
5
9
5
AINARS JANSONS
36
4
9
6
VIKTORS JONINS
36
4
9
7
MARINA DAINE
33
8
8
8
ELMĀRS PRIEDE
37
3
9
9
BAIBA JUKŅEVIČA
38
1
10
10
KRISTS KLĀMANIS
38
1
10
11
DZINTRA DRANDE
38
1
10
12
GAIDA AUSMA GULBE
37
1
11
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
36
1
12
14
INGUS ROZĪTIS
31
13
5
15
MODRA PAVĀRE
37
2
10
16
GUNTARS ZEILE
38
1
10
17
INGUNA STEPANOVA
31
6
12
18
VALDIS ZARIŅŠ
33
7
9