Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
368.iecirknis - KLUBS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
MĀRA ONTUŽĀNE
18
10
5
2
JĀNIS VĪBANTS
12
17
4
3
ŽENIJA LARKA
22
5
6
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
22
4
7
5
AINARS JANSONS
24
5
4
6
VIKTORS JONINS
23
4
6
7
MARINA DAINE
25
0
8
8
ELMĀRS PRIEDE
21
4
8
9
BAIBA JUKŅEVIČA
27
0
6
10
KRISTS KLĀMANIS
25
2
6
11
DZINTRA DRANDE
25
2
6
12
GAIDA AUSMA GULBE
25
0
8
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
23
2
8
14
INGUS ROZĪTIS
25
0
8
15
MODRA PAVĀRE
18
8
7
16
GUNTARS ZEILE
25
0
8
17
INGUNA STEPANOVA
26
0
7
18
VALDIS ZARIŅŠ
26
1
6