Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
369.iecirknis - KANTORA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
MĀRA ONTUŽĀNE
3
5
0
2
JĀNIS VĪBANTS
4
4
0
3
ŽENIJA LARKA
7
0
1
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
5
1
2
5
AINARS JANSONS
3
5
0
6
VIKTORS JONINS
7
0
1
7
MARINA DAINE
7
0
1
8
ELMĀRS PRIEDE
3
4
1
9
BAIBA JUKŅEVIČA
7
0
1
10
KRISTS KLĀMANIS
7
0
1
11
DZINTRA DRANDE
6
0
2
12
GAIDA AUSMA GULBE
6
0
2
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
6
0
2
14
INGUS ROZĪTIS
6
0
2
15
MODRA PAVĀRE
7
0
1
16
GUNTARS ZEILE
7
0
1
17
INGUNA STEPANOVA
7
0
1
18
VALDIS ZARIŅŠ
7
0
1