Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
378.iecirknis - PAGASTA ĒKA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
MĀRA ONTUŽĀNE
10
5
1
2
JĀNIS VĪBANTS
12
3
1
3
ŽENIJA LARKA
12
3
1
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
10
6
0
5
AINARS JANSONS
13
3
0
6
VIKTORS JONINS
14
2
0
7
MARINA DAINE
14
2
0
8
ELMĀRS PRIEDE
13
2
1
9
BAIBA JUKŅEVIČA
13
3
0
10
KRISTS KLĀMANIS
13
2
1
11
DZINTRA DRANDE
14
2
0
12
GAIDA AUSMA GULBE
13
3
0
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
12
4
0
14
INGUS ROZĪTIS
13
2
1
15
MODRA PAVĀRE
14
2
0
16
GUNTARS ZEILE
13
2
1
17
INGUNA STEPANOVA
14
2
0
18
VALDIS ZARIŅŠ
10
5
1