Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
383.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
MĀRA ONTUŽĀNE
23
3
4
2
JĀNIS VĪBANTS
22
4
4
3
ŽENIJA LARKA
12
11
7
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
22
3
5
5
AINARS JANSONS
22
5
3
6
VIKTORS JONINS
16
11
3
7
MARINA DAINE
25
0
5
8
ELMĀRS PRIEDE
25
1
4
9
BAIBA JUKŅEVIČA
16
7
7
10
KRISTS KLĀMANIS
18
10
2
11
DZINTRA DRANDE
24
2
4
12
GAIDA AUSMA GULBE
24
1
5
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
23
3
4
14
INGUS ROZĪTIS
25
1
4
15
MODRA PAVĀRE
25
1
4
16
GUNTARS ZEILE
14
12
4
17
INGUNA STEPANOVA
25
0
5
18
VALDIS ZARIŅŠ
24
2
4