Amatas novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts
390.iecirknis - ZAUBES PAMATSKOLA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
MĀRA ONTUŽĀNE
10
6
0
2
JĀNIS VĪBANTS
14
2
0
3
ŽENIJA LARKA
12
4
0
4
INESE INĀRA ZIŅĢĪTE
14
2
0
5
AINARS JANSONS
15
1
0
6
VIKTORS JONINS
15
1
0
7
MARINA DAINE
13
3
0
8
ELMĀRS PRIEDE
15
1
0
9
BAIBA JUKŅEVIČA
15
1
0
10
KRISTS KLĀMANIS
15
1
0
11
DZINTRA DRANDE
13
3
0
12
GAIDA AUSMA GULBE
4
12
0
13
AIVARS PĒTERIS GULBIS
1
14
1
14
INGUS ROZĪTIS
15
1
0
15
MODRA PAVĀRE
14
2
0
16
GUNTARS ZEILE
14
2
0
17
INGUNA STEPANOVA
14
2
0
18
VALDIS ZARIŅŠ
14
2
0