Amatas novada dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
383.iecirknis - PAGASTA PADOME


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(9)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
LAURA APSĪTE
0
0
0
2
AIGARS MEIDROPS
0
0
0
3
BIRUTA BERGMANE
0
0
0
4
MADARA PICKA
0
0
0
5
EDGARS MEDNIS
0
0
0
6
JURIS APINIS
0
0
0
7
DAINIS OZOLIŅŠ
0
0
0
8
INTA BURGA
0
0
0
9
RASMA INTA VITENBURGA
0
0
0