Amatas novada dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts
390.iecirknis - ZAUBES PAMATSKOLA


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(9)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
LAURA APSĪTE
20
3
7
2
AIGARS MEIDROPS
17
4
9
3
BIRUTA BERGMANE
11
13
6
4
MADARA PICKA
22
1
7
5
EDGARS MEDNIS
19
6
5
6
JURIS APINIS
15
4
11
7
DAINIS OZOLIŅŠ
16
5
9
8
INTA BURGA
19
5
6
9
RASMA INTA VITENBURGA
16
9
5