Vecpiebalgas novada dome
JAUNAJAM NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
RAITIS GLĀZERS
116
109
33
370
1
Ievēlēts
2
SANDRA SNIEDZE
140
93
25
362
2
Ievēlēts
4
ALDIS GLĀZERS
123
97
38
353
3
11
ANDIS DZENIS
153
75
30
339
4
3
ANDREJS GRĪNFELDS
167
59
32
321
5
8
DZINTARS DAĻECKIS
166
54
38
310
6
10
ZIGRĪDA RUICĒNA
184
39
35
298
7
14
SANDRIS RAKAUSKIS
184
36
38
292
8
15
JĀNIS BALODIS
178
37
43
288
9
7
INITA ĶIRSE
180
33
45
282
10
13
ALDIS SLIŠANS
179
33
46
281
11
6
RITA ČIČKANOVA
174
32
52
274
12
9
GINTA BABRE
185
25
48
271
13
5
ANDA LIEPIŅA
191
19
48
265
14
12
ATIS SKRASTIŅŠ
200
7
51
250
15