Gulbenes novada dome
"JAUNAIS LAIKS", "PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANDIS CAUNĪTIS
446
879
118
2632
1
Ievēlēts
7
ILZE MEZĪTE
1031
257
155
1973
2
Ievēlēts
3
IVARS KUPČS
985
279
179
1971
3
Ievēlēts
5
JĀNIS NAGLIS
1042
226
175
1922
4
Ievēlēts
4
VILNIS LAPIŅŠ
1136
149
158
1862
5
12
ALDA ALBERTE
1139
146
158
1859
6
2
ARNIS ŠĶĒLS
965
225
253
1843
7
17
AIVA RĒDERE
1177
97
169
1799
8
9
ANDRIS GRAUMANIS
1164
102
177
1796
9
18
LĪGA STRADE
1201
75
167
1779
10
13
ALDIS SEBRIS
1216
66
161
1776
11
16
MĀRTIŅŠ KOKARS
1029
159
255
1775
12
11
INGA ZOMEROVSKA
1199
69
175
1765
13
15
MARIKA SIRMĀ
1209
64
170
1765
14
10
DACE PAJATE
1209
63
171
1763
15
8
DZINTARS VASIĻJEVS
1195
67
181
1757
16
19
ANITA VANDERE
1196
66
181
1756
17
14
AIVA ZAVACKA
1199
60
184
1747
18
20
ZANDA AKMENTIŅA
1214
40
189
1722
19
6
JĀNIS LOČMANS
1073
93
277
1687
20