Gulbenes novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
NIKOLAJS STEPANOVS
642
1060
261
3270
1
Ievēlēts
4
JĀNIS ANTAŅEVIČS
1384
359
220
2610
2
Ievēlēts
3
DAINIS ŠVIKA
1311
394
258
2607
3
Ievēlēts
5
VALTIS KRAUKLIS
1189
419
355
2535
4
Ievēlēts
2
ALDIS STRADS
1402
311
250
2532
5
Ievēlēts
14
MĀRIS MILNS
1478
203
282
2392
6
9
VOLDEMĀRS MEZĪTIS
1512
170
281
2360
7
7
RAITIS APALUPS
1331
251
381
2341
8
18
VIJA ČAKARE
1504
160
299
2332
9
11
ULDIS DOŅUKS
1571
109
283
2297
10
20
KĀRLIS LIŠE
1497
140
326
2285
11
19
VILHELMS SNIEDZĀNS
1464
152
347
2276
12
6
INESE STALIDZĀNE
1465
148
350
2269
13
17
DACE KURŠA
1563
97
303
2265
14
12
JĀNIS ZIEMELIS
1585
83
295
2259
15
10
LIĀNA JANSONE
1434
149
380
2240
16
16
NORMUNDS MAZŪRS
1516
107
340
2238
17
13
ANTRA SPRUDZĀNE
1494
102
367
2206
18
15
OSVALDS LUCĀNS
1593
51
319
2203
19
8
VITĀLIJS PLATAIS
1556
66
341
2196
20