Salacgrīvas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
LIJA JOKSTE
86
142
16
439
1
Ievēlēts
1
ALEKSANDRS PAVLOVSKIS
110
122
12
423
2
15
RŪTA KALNIŅA
169
53
22
344
3
7
ILONA TREZUNE
153
60
31
342
4
10
KRISTĪNE MAULIŅA
166
46
32
327
5
12
BAIBA PĒTERSONE
186
25
33
305
6
3
INGA ČEKAĻINA
181
26
37
302
7
14
INGUS KONSTANTS
181
25
38
300
8
9
MĀRĪTE UZKALNE
195
17
32
298
9
5
GUNA PĒCE
183
21
40
294
10
6
JŪLIJA RIHAĻSKA
182
17
45
285
11
13
JĀNIS RUNCIS
186
15
43
285
12
4
ILZE MEĻIKIDZE
193
8
43
278
13
11
PĀRSLA AMOLIŅA
193
8
43
278
14
8
ĒRIKS PLŪME
190
9
45
277
15