Lubānas novada dome
RĪTDIENA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(14)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
TĀLIS SALENIEKS
145
276
23
822
1
Ievēlēts
2
ANITA SLUCKA
241
172
31
710
2
Ievēlēts
3
RUDĪTE KOLĀTE
273
138
33
674
3
Ievēlēts
5
IVETA PEILĀNE
316
93
35
627
4
Ievēlēts
7
EGILS FELDMANIS
294
104
46
627
5
Ievēlēts
8
ILGONIS LOSĀNS
313
92
39
622
6
Ievēlēts
9
GUNTIS KLIKUČS
278
101
65
605
7
4
LANA KUNCE
311
74
59
584
8
14
JURIS ĶEVERIS
309
72
63
578
9
10
JĀNIS SOLZEMNIEKS
345
41
58
552
10
6
OLGA BEATA DEKSNE
307
56
81
544
11
11
KĀRLIS AUMELIS
333
40
71
538
12
12
ILONA MALAHOVSKA
349
21
74
516
13
13
JĀNIS PĒRKONS
319
23
102
490
14