Varakļānu novada dome
KOPĀ SAVAM NOVADAM
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS BĀRBALS
92
332
26
816
1
Ievēlēts
6
IEVA ZEPA
290
98
62
546
2
Ievēlēts
5
KĀRLIS ZEIMULS
322
76
52
534
3
Ievēlēts
4
JĀNIS VĒVERS
342
60
48
522
4
Ievēlēts
9
DAINIS TUČS
322
67
61
516
5
15
EDVĪNS BROKS
348
49
53
506
6
13
ILMĀRS GRUDULS
342
49
59
500
7
8
RITA PELŠA
314
60
76
494
8
3
ALDIS GRANDĀNS
337
43
70
483
9
10
ANNA ĀBOLIŅA
317
53
80
483
10
12
JĀZEPS MIČULIS
337
38
75
473
11
7
DAINIS MJARTĀNS
297
56
97
469
12
2
INGUNA PELŠE
330
39
81
468
13
11
ANDREJS NAGLIS
309
36
105
441
14
14
KALVIS MĀLNIEKS
336
17
97
430
15