Ogres novada dome
POLITISKĀ PARTIJA "OGRES NOVADAM"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
EDVĪNS BARTKEVIČS
1001
2596
257
7000
1
Ievēlēts
20
RAIMONDS JAVOIŠS
2229
1164
461
5364
2
Ievēlēts
5
ANDREJS CEPLĪTIS
2781
558
515
4704
3
Ievēlēts
4
LUDMILA SOKOLOVA
2753
542
559
4644
4
Ievēlēts
6
LIGITA ZADVINSKA
2967
395
492
4564
5
Ievēlēts
11
SARMĪTE KIRHNERE
3021
358
475
4544
6
Ievēlēts
10
JURIS KUSIŅŠ
3132
275
447
4489
7
7
JĀNIS STAFECKIS
3063
302
489
4474
8
3
JĀNIS LATIŠS
2903
354
597
4418
9
16
VILNIS SIRSONIS
3087
250
517
4394
10
17
PĒTERIS BUŽERS
3128
219
507
4373
11
19
ANITA GUTĀNE
3153
196
505
4352
12
9
IVARS DREIMANIS
3139
201
514
4348
13
12
OJĀRS ATSLĒDZIŅŠ
3139
201
514
4348
14
8
AIRISA LEPERE
3014
244
596
4309
15
18
ANDRIS RONIS
3177
156
521
4296
16
13
VALENTĪNA SVIĶKALNE
3090
199
565
4295
17
15
JANA BRIEDE
3185
135
534
4262
18
14
LĪVIJA RIJZE
3111
133
610
4184
19
2
PĒTERIS DIMANTS
2245
400
1209
3852
20