Ogres novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
4
LIDIJA STRELKOVA
439
298
103
1382
1
Ievēlēts
3
VLADIMIRS PAŠKOVIČS
450
256
134
1309
2
Ievēlēts
14
JĀNIS HMEĻŅICKIS
591
157
92
1252
3
12
RIMMA IVANČENKO
569
165
106
1246
4
11
KRISTĪNE GRIGORJEVA
600
137
103
1221
5
7
SERGEJS LOVČINOVSKIS
576
142
122
1207
6
1
JURIS JANSONS
547
150
143
1194
7
10
FJODORS MAĻONKINS
595
125
120
1192
8
9
ANŽELIKA KALNBĒRZA
627
100
113
1174
9
5
DAINA SERGEJEVA
630
96
114
1169
10
8
ANDREJS ŠČIPANOVS
638
91
111
1167
11
13
LAURIS VECZIEDIŅŠ
653
78
109
1156
12
15
GATIS EGLĪTIS
643
79
118
1148
13
6
TĀLIVALDIS PŪRIS
656
70
114
1143
14
2
JĀNIS BALODIS
569
105
166
1126
15