Ķekavas novada dome
"LATVIJAS ZAĻĀ PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
INĀRS BEĻINSKIS
165
143
80
549
1
Ievēlēts
7
DIĀNA REINHOLCE
272
52
64
474
2
18
REGĪNA ZĪVERTE
278
44
66
464
3
19
VIESTURS STRIPKĀNS
290
36
62
460
4
13
ALEKSANDRS ČUPOVS
285
37
66
457
5
6
DZINTRA MEDNE
279
36
73
449
6
5
SILVIJA RIEKSTIŅA
275
37
76
447
7
9
ANATOLIJS LEITĒNS
287
31
70
447
8
16
MĀRĪTE MATĪSA
285
28
75
439
9
15
AINĀRS SKUJA
304
18
66
438
10
3
JĀNIS ARSEŅJEVS
277
31
80
437
11
4
AIVARS SPRUKULIS
285
27
76
437
12
10
ANATOLIJS ZEMĪTIS
301
19
68
437
13
17
JEĻENA ANDREJEVA
292
23
73
436
14
8
INTA BAUMERTA
297
18
73
431
15
11
NORMUNDS BĀGANTS
291
21
76
431
16
12
JĀNIS ĀBELE
306
12
70
428
17
14
RŪDOLFS GROSBERGS
295
17
76
427
18
2
AIVARS KOPŠTĀLS
265
29
94
421
19
20
JĀNIS FAĻKOVSKIS
303
10
75
421
20