Ķekavas novada dome
SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ PARTIJA-SDP
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ARVĪDS PLATPERS
184
258
59
812
1
Ievēlēts
2
PĒTERIS GEKS
227
213
61
765
2
Ievēlēts
3
IVARS MANGULIS
282
180
39
754
3
5
SILVIJA ZĪTARE
364
80
57
636
4
16
ARNIS OZOLKĀJA
375
60
66
607
5
6
OJĀRS BLUĶIS
342
73
86
600
6
11
DZINTRA ELKSNĪTE
385
42
74
581
7
18
JĀNIS JĀKOBSONS
399
29
73
569
8
4
JĀNIS VILČUKS
376
35
90
558
9
17
IVARS LUIKA
398
24
79
558
10
14
NORMUNDS BOĻŠIS
405
20
76
557
11
13
VIKTORIJA BAIRE
408
18
75
556
12
15
DZINTARS MEDNIS
396
23
82
554
13
10
LĪGA PLĒPE
407
17
77
553
14
19
LAIMA ZIKMANE
412
13
76
550
15
9
MARIJA ADAMOVA
396
19
86
546
16
8
TOMS MEŽOTNIS
381
26
94
545
17
20
PĒTERIS VOSKĀNS
407
12
82
543
18
12
REINIS RIEKSTS
404
11
86
538
19
7
REINIS MEIJERS
384
19
98
534
20