Olaines novada dome
LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS PAVLOVIČS
428
1748
41
4500
1
Ievēlēts
2
INTA PURVIŅA
1404
593
220
3166
2
Ievēlēts
3
INĀRA BRENCE
1677
394
146
3041
3
Ievēlēts
13
ĢIRTS STEPKA
1751
301
165
2929
4
Ievēlēts
5
ANDRIS BERGS
1718
310
189
2914
5
Ievēlēts
6
JĀNIS KLIEVĒNS
1710
280
227
2846
6
Ievēlēts
12
JĀNIS PRECINIEKS
1794
235
188
2840
7
Ievēlēts
16
LĪGA GULBE
1838
187
192
2788
8
Ievēlēts
4
SILVIJA TIŠČENKO
1740
235
242
2786
9
7
RASMA UPMALE
1843
178
196
2775
10
9
SANTA RASA-DAUKŠE
1824
183
210
2766
11
11
MĀRĪTE ZAUBE
1830
177
210
2760
12
8
INESE ČEPULE
1808
180
229
2744
13
14
MĀRIS LAMBERTS
1905
128
184
2737
14
15
PĒTERIS ČETRONS
1916
93
208
2678
15
10
VALĒRIJS KRUPSKIS
1841
124
252
2665
16
17
ANDRA ANDERSA
1866
109
242
2660
17
18
GUNTIS PUŽULIS
1925
78
214
2657
18
19
ELMĀRS EIDIŅŠ
1880
86
251
2628
19
20
ĻUBOVA KOLOSOVSKA
1800
107
310
2590
20