Olaines novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
GINTS RITUMS
312
201
67
958
1
Ievēlēts
4
VLADIMIRS BOROVSKIS
341
172
67
929
2
Ievēlēts
20
OĻEGS NOVODVORSKIS
377
147
56
915
3
10
NATĀLIJA RITUMA
373
144
63
905
4
13
TATJANA REZŅIKA
393
124
63
885
5
8
VLADIMIRS MATVEJEVS
409
103
68
859
6
12
NIKOLAJS VAKANOVS
423
95
62
857
7
18
OLGA ZUJEVIČA
412
96
72
848
8
14
VINETA KALVE
451
69
60
833
9
16
GUĻNARA HUZAHMEDOVA
427
80
73
831
10
15
IRINA ŠČEBĻAKOVA-DEMČIKA
423
75
82
817
11
6
ANDIS VAIČULIS
430
69
81
812
12
7
ARTŪRS AHRAMEJEVS
429
66
85
805
13
2
GUNTIS SARVA
375
91
114
801
14
9
ANRIJS KIRHNERS
436
58
86
796
15
11
ALBERTS DANOVSKIS
434
58
88
794
16
19
NATĀLIJA MIKUŠĀNE
434
58
88
794
17
5
VILNIS FRĪDENBERGS
435
57
88
793
18
17
RAITIS AŠAKS
449
49
82
791
19
3
OSKARS VANAGS
368
87
125
786
20