Saulkrastu novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
SELGA OSĪTE
134
191
25
601
1
Ievēlēts
1
BAIBA MELDERE
154
155
41
549
2
Ievēlēts
2
NORMUNDS LĪCIS
219
93
38
490
3
Ievēlēts
5
LĪGA VAIDERE
266
56
28
463
4
6
ILZE BRUMERMANE
289
30
31
434
5
9
ATIS DUKA
290
29
31
433
6
4
EDVARDS SMILTĒNS
273
35
42
428
7
8
VELTA KALNAKĀRKLE
283
28
39
424
8
11
ANDREJS ŅESTEROVS
295
19
36
418
9
7
JĀNIS DAUKŠA
259
34
57
412
10
16
ALĪNA VINGRE
309
9
32
412
11
17
ROLANDS OTZULIS
311
8
31
412
12
18
ILONA GOTHARDE
306
10
34
411
13
10
SIGITA KLIEDERE
299
13
38
410
14
15
INETA TRAPENCIERE
308
6
36
405
15
14
JĀNIS VASIĻEVSKIS
299
10
41
404
16
12
IVETA ROZENBERGA
293
12
45
402
17
13
MAIGONIS LUKAŠEVICS
294
8
48
395
18