Saulkrastu novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ANDRIS SILAVNIEKS
64
42
12
176
1
Ievēlēts
18
INESIS DENIŅŠ
77
30
11
165
2
2
VALDIS BALTIŅŠ
67
33
18
161
3
3
VALDIS KALNIŅŠ
80
21
17
150
4
17
ANDRIS ZEMĪTIS
91
12
15
143
5
5
IVETA BALTIŅA
87
13
18
141
6
14
JĀNIS BOGDANOVS
90
11
17
140
7
9
EDIJS EKMANIS
95
8
15
139
8
4
AGRIS ZAĶIS
92
9
17
138
9
8
PĒTERIS EIHENBAUMS
100
4
14
136
10
16
JĀNIS SKUJIŅŠ
98
5
15
136
11
7
INESE RIMŠA
94
6
18
134
12
12
ANATOLIJS RINGAČS
102
2
14
134
13
13
ULDIS DAMBEKALNS
100
3
15
134
14
6
GUNTIS VINTERIS
99
3
16
133
15
11
MĀRA JANSONE
103
1
14
133
16
10
VILIS PAVLOVS
99
2
17
131
17
15
DINA MISIŅA
95
3
20
129
18