Saulkrastu novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ARTŪRS ANCĀNS
113
341
27
922
1
Ievēlēts
3
SANTA ANCĀNE
255
191
35
764
2
Ievēlēts
2
MĀRIS VĪTOLS
374
80
27
661
3
Ievēlēts
4
INDRIĶIS BUILIS
311
105
65
648
4
11
MARIKA NAZAROVA
397
38
46
600
5
14
AGNESE KUČERUKA
383
43
55
596
6
6
ANDRIS BURBERGS
398
35
48
595
7
7
ALENS HORSTS
386
39
56
591
8
8
JĀNIS KANTORIS
402
31
48
591
9
5
VILNIS PAIDERS
349
57
75
590
10
16
INGRĪDA GAILĪTE
407
27
47
588
11
9
MĀRTIŅŠ ANSONSKIS
402
28
51
585
12
10
SIGITA SIMSONE
413
22
46
584
13
13
MĒTRA KALNIŅA
416
17
48
577
14
12
TATJANA MIHAILOVA
397
18
66
560
15
15
JURIS PLAKANS
394
10
77
541
16