Saulkrastu novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ILZE PĒTERSONE
99
149
68
516
1
Ievēlēts
3
DAIGA BUŠA
166
100
50
485
2
Ievēlēts
4
NORMUNDS STRAPCĀNS
203
70
43
462
3
Ievēlēts
2
GUNTARS OZOLIŅŠ
203
67
46
456
4
5
IZITA KĻAVIŅA
217
42
57
420
5
6
IEVA LAZDAUSKA
228
36
52
419
6
8
ILMĀRS LIELMANIS
238
30
48
417
7
12
DZINTRA RĒĶE
229
32
55
412
8
7
JOGITA SKUJIŅA
233
29
54
410
9
9
VILNIS MATROZIS
226
32
58
409
10
11
AGNESE NOLLE
235
27
54
408
11
13
DZINTRA VISOCKA
219
35
62
408
12
14
SELGA BEDRĪTE
211
38
67
406
13
15
EDGARS PEILĀNS
241
23
52
406
14
10
HELGA ODIŅA
230
28
58
405
15
16
TĀLIVALDIS BERNHARDS
239
18
59
394
16