Babītes novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
NIKOLAJS ANTIPENKO
132
178
61
647
1
Ievēlēts
2
ASTRA LUKSTIŅA
242
73
56
547
2
Ievēlēts
4
INITA PŪĶE
238
73
60
543
3
18
AIVARS ROZE
266
50
55
525
4
7
ĢIRTS OZOLS
280
41
50
521
5
14
INĀRA DUBRA
265
47
59
518
6
13
IVETA BUDE
283
36
52
514
7
10
JĀNIS AMOLS
273
40
58
512
8
5
ANNA OLEKŠA
254
46
71
505
9
3
JĀNIS ANDERSONS
273
36
62
504
10
9
JEĻENA BOŽOKA
279
33
59
504
11
15
ZIGURDS RONIS
277
29
65
494
12
12
ILZE ŠUTKO
284
25
62
493
13
17
KRISTAPS KRIVENOKS
291
19
61
488
14
16
ĒRIKS MARKEVIČS
282
23
66
487
15
6
JURIS BRIEDIS
251
38
82
486
16
8
INGA KNOKA
292
17
62
485
17
11
GENOVEFA ĶIMENE
277
19
75
474
18