Babītes novada dome
"JAUNLATVIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(11)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
BROŅISLAVS RIMICĀNS
95
240
7
644
1
Ievēlēts
1
RITVARS AUZIŅŠ
222
101
19
493
2
Ievēlēts
5
GATIS SENKĀNS
226
87
29
469
3
4
NATĀLIJA ĀBOLA
241
74
27
458
4
9
AGNESE FELDMANE
282
34
26
419
5
7
JURIS SKUJA
279
33
30
414
6
3
DAINIS MELNGAILIS
280
30
32
409
7
6
IVARS PĀVULS
273
33
36
408
8
10
JĀNIS RUBENIS
269
34
39
406
9
11
VILNIS VAIVODS
266
33
43
401
10
8
ANITA VAIVODE
277
27
38
400
11