Ropažu novada dome
"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
IVO SKUDIĶIS
160
116
31
476
1
Ievēlēts
2
VALDIS VUCENS
210
66
31
426
2
Ievēlēts
4
KLAUDIJA TERĒZA HĒLA
203
68
36
423
3
Ievēlēts
3
ELMĀRS RUDZĪTIS
181
70
56
405
4
15
SARMĪTE ZUNDE
207
52
48
395
5
6
INDRA ĶEĶE
206
52
49
394
6
5
ILGONIS KRŪMIŅŠ
169
69
69
391
7
8
SIGNE GRŪBE
233
29
45
375
8
12
KASPARS SARMA
230
28
49
370
9
13
DACE GRUNDMANE
248
17
42
366
10
9
AIVARS CEPLIŠS
229
25
53
363
11
14
IVETA GUNDARE
248
15
44
362
12
10
INGRĪDA JUBALTE-BLEIJA
213
24
70
345
13
11
INGUNA BINĀNE
226
16
65
342
14
7
SANTA EZERTĒVA
174
29
104
316
15