Ropažu novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(5)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ALENS TURKUPOLS
20
56
24
187
1
Ievēlēts
3
GUNTARS SILIŅŠ
50
39
11
183
2
2
GINTS SILIŅŠ
51
34
15
174
3
5
RENĀTE ĀBOLIŅA
58
30
12
173
4
4
RUTA SARMA
64
23
13
165
5