Valkas novada dome
"PILSONISKĀ SAVIENĪBA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
GUNTIS BAŠĶIS
285
310
99
1033
1
Ievēlēts
1
VIESTURS ZARIŅŠ
418
170
106
886
2
Ievēlēts
2
ERNA PORMEISTERE
336
190
168
844
3
Ievēlēts
7
VALDIS ŠAICĀNS
502
105
87
840
4
Ievēlēts
4
MĀRĪTE MAGONE
434
122
138
806
5
18
AIGARS MIĶELSONS
507
71
116
777
6
5
LĪGA KRAMA
464
87
143
766
7
13
ILZE LEICĀNE
538
44
112
754
8
15
SKAIDRĪTE BONDARE
544
41
109
754
9
6
AIDA ŽUKOVSKA
529
48
117
753
10
9
IRITA TOBĪSA
538
34
122
734
11
12
JĀNIS RAGŽE
537
33
124
731
12
16
PĒTERIS PĒTERSONS
549
25
120
727
13
14
DAINA EMĪLIJA KRASTIŅA
552
22
120
724
14
11
INESE JANSONE
551
22
121
723
15
8
IRINA ZIEMIŅA
550
18
126
714
16
17
GUNTIS AUNIŅŠ
513
36
145
713
17
10
DZINTARS RUDZĪTIS
520
26
148
700
18