Valkas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
UNDA OZOLIŅA
338
600
153
1824
1
Ievēlēts
2
AIVARS CEKULS
653
293
145
1525
2
Ievēlēts
14
SANDRA PILSKALNE
764
200
127
1450
3
Ievēlēts
3
AGRIS SIMULIS
707
214
170
1421
4
Ievēlēts
10
RAIMONDS VIDEMANIS
819
130
142
1365
5
Ievēlēts
4
MĀRĪTE KALNIŅA
793
134
164
1347
6
Ievēlēts
13
ANDRIS VĒJIŅŠ
804
122
165
1334
7
7
ERNESTS LĪBIETIS
811
118
162
1333
8
12
INĀRA LAZDIŅA
765
131
195
1313
9
5
DAINIS PORIETIS
811
99
181
1295
10
8
VALDA EMPELE
785
102
204
1275
11
15
ELITA KIRILOVA
817
85
189
1273
12
16
ANDRIS NIKLAVIČS
792
95
204
1268
13
9
DZIDRA ŠVARTE
864
51
176
1252
14
6
GUNTIS KĻAVIŅŠ
762
101
228
1250
15
17
IVETA MARKOVA
831
61
199
1239
16
18
MĀRIS STALIS
751
87
253
1211
17
11
SARMĪTE LUKOVSKA
806
53
232
1198
18