Smiltenes novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
ULDIS BIRKENŠTEINS
578
594
146
2082
1
Ievēlēts
2
MĀRIS LAZDIŅŠ
823
352
143
1843
2
Ievēlēts
5
BIRUTA SOROKINA
912
224
182
1676
3
Ievēlēts
6
GATIS KRŪMIŅŠ
868
231
219
1646
4
Ievēlēts
3
VELGA LĪDACIŅA
873
211
234
1611
5
4
MĀRĪTE TREIJERE
978
154
186
1602
6
11
DZINTRA ĶIKASE
977
130
211
1553
7
18
DZINTARS ZVAIGZNE
1005
107
206
1535
8
16
JĀNIS ĶIKUTS
1030
89
199
1524
9
17
AINĀRS MELDERIS
1040
83
195
1522
10
13
ANNA LAVRINOVIČA
1031
86
201
1519
11
8
VAIRIS TRALLA
964
117
237
1514
12
14
DAIRA ANTONA
1025
86
207
1513
13
12
MĀRTIŅŠ SOROKINS
1043
76
199
1511
14
15
JĀNIS ALEKSEJEVS
1021
87
210
1511
15
7
AIVARS BIRKENŠTEINS
964
113
241
1506
16
9
PĒTERIS KOKARĒVIČS
1021
75
222
1487
17
10
DZINTARS ZIEDIŅŠ
1024
72
222
1484
18