Smiltenes novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
3
TIGNA PODNIECE
343
288
81
1033
1
Ievēlēts
1
ZIGETA VĪĶELE
347
259
106
979
2
Ievēlēts
10
BIRUTE MEŽALE
471
117
124
819
3
15
LAIMA GARKLĀVA
469
112
131
807
4
2
AIGARS VELDRE
466
107
139
794
5
5
AIJA CUNSKA
455
104
153
777
6
16
KĀRLIS LAPIŅŠ
508
72
132
766
7
6
JĀNIS KRASŅICKIS
486
71
155
742
8
4
KASPARS PUTRĀLIS
501
63
148
741
9
8
SARMIS ZAUSKA
493
53
166
713
10
9
DACE GAILĪTE
521
37
154
709
11
13
ŽANETE LEIMANE
526
32
154
704
12
12
ANDRIS VILKASTS
532
28
152
702
13
14
MĀRIS RUNGULIS
535
22
155
693
14
7
GUNITA OZOLIŅA
455
42
215
653
15
11
ŽENIJA DAUDZIETE
479
30
203
653
16