Valmieras novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
JĀNIS OLMANIS
115
572
14
1386
1
Ievēlēts
11
SARMĪTE BRAČKA
456
179
66
941
2
Ievēlēts
2
IVARS ĀDAMSONS
468
169
64
933
3
Ievēlēts
3
MODRIS KOKINS
470
148
83
893
4
Ievēlēts
9
INA MĪLENBERGA
513
126
62
892
5
Ievēlēts
10
IVARS JĒKABSONS
561
86
54
860
6
17
EDGARS ATLĀCIS
551
84
66
846
7
7
IVO LĪVS
563
67
71
824
8
13
ILGONIS BURĶĪTIS
582
49
70
807
9
14
VILNIS PĒTERSONS
582
49
70
807
10
15
AGRIS PRIEDĪTIS
558
61
82
807
11
12
ANDA KATKĒVIČA
583
47
71
804
12
18
RAITIS TREIJS
568
54
79
803
13
4
ULDIS PALTIŅŠ
554
58
89
797
14
5
AIJA ANTONE
582
40
79
789
15
8
ARNIS BALINKEVIČS
563
46
92
782
16
6
ANDRIS SKRASTIŅŠ
587
29
85
772
17
16
SOLVITA PEKSTIŅA
551
41
109
760
18