Valmieras novada dome
"JAUNAIS LAIKS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(17)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
2
TĀLAVS MEGNIS
117
64
40
315
1
Ievēlēts
11
VAIRA VĪRA
138
52
31
312
2
Ievēlēts
5
ANITA RUMBIŅA
139
47
35
303
3
4
ANDRIS GARSELIS
146
39
36
294
4
3
INNA KRĒSLIŅA
151
36
34
293
5
1
JURIS ŠALMS
146
35
40
286
6
9
ANDIS PRIEDĪTIS
140
37
44
284
7
12
RUTA KONRĀDE
159
23
39
275
8
8
EDGARS BRUTĀNS
157
22
42
271
9
13
IVARS VEIDE
163
17
41
267
10
15
AIVARS KĀPOSTIŅŠ
158
19
44
266
11
10
DAINIS JANSONS
153
21
47
265
12
6
JURIS CAUNE
156
19
46
264
13
7
ELITA DREIMANE
166
13
42
262
14
14
IMANTS LEKSIS
165
13
43
261
15
16
AIVARS MĀLIŅŠ
164
12
45
258
16
17
DACE PASTVA
164
12
45
258
17