Beverīnas novada dome
JUMIS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
5
AUSTRA BLĪGZNA-VĪĶE
73
150
22
420
1
Ievēlēts
12
ZELTĪTE MUNCE
153
59
33
318
2
Ievēlēts
1
MĀRTIŅŠ ĀBELE
155
56
34
314
3
10
SANDRA LEITE
191
25
29
288
4
4
DACE BIRKAVA
180
30
35
287
5
15
MĀRĪTE ZUJEVA
180
29
36
285
6
7
DAIGA FREIVALDE
165
34
46
280
7
8
SANDRA KAUFMANE
183
25
37
280
8
6
INGA BOŠKINA
187
22
36
278
9
3
EVA BERIŅA
183
22
40
274
10
14
NIKOLAJS TIMOFEJEVS
178
24
43
273
11
11
DAGNIJA LUKSTRAUPA
192
16
37
271
12
2
ANSIS AVIŠĀNS
176
23
46
269
13
13
INGA RASA
196
12
37
267
14
9
ARNIS KRŪMIŅŠ
193
12
40
264
15
16
ARTIS ŽENTIŅŠ
182
14
49
257
16