Beverīnas novada dome
TĀLAVA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(12)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
CILDA PURGALE
47
154
59
404
1
Ievēlēts
4
SARMĪTE KANAŠNIECE
169
71
20
360
2
Ievēlēts
9
VINETA SKUDRA
176
67
17
359
3
Ievēlēts
3
RIHARDS CIRCENIS
172
49
39
319
4
6
JURIS OZOLIŅŠ
160
53
47
315
5
11
SERGEJS VASIĻJEVS
167
43
50
302
6
8
DAINA RUSMANE
184
31
45
295
7
7
UĢIS PERMAŅICKIS
205
11
44
276
8
2
AIVARS BRINĢINS
182
22
56
275
9
10
JĀNIS SPILVA
180
21
59
271
10
5
ILZE KULEBERE
184
18
58
269
11
12
SANITA ZIEMANE
180
17
63
263
12