Daugavpils pilsētas dome
"LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKĀ STRĀDNIEKU PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
RIHARDS EIGIMS
562
8310
146
18584
1
Ievēlēts
2
LĪVIJA JANKOVSKA
5744
2280
994
11706
2
Ievēlēts
3
LUDMILA SMIKOVA
6354
1641
1023
11038
3
Ievēlēts
4
MEČISLAVS TRUSKOVSKIS
7179
917
922
10415
4
Ievēlēts
9
OĻEGS HUBLAROVS
7133
904
981
10343
5
Ievēlēts
10
JĀNIS RADIONOVS
7270
834
914
10340
6
11
LUDMILA OĻŠEVSKA
7270
819
929
10310
7
8
INĀRA OSTROVSKA
7047
875
1096
10199
8
7
RITA GORBUNOVA
7342
726
950
10196
9
6
GENADIJS PESKOVS
7341
713
964
10169
10
12
VITĀLIJS ALEKSANDROVIČS
7423
666
929
10157
11
15
ALEKSANDRS GRIŠAKOVS
7411
665
942
10143
12
13
GENOVEFA BARKOVSKA
7341
699
978
10141
13
5
ANASTASIJA BĒĶE
7311
672
1035
10057
14
14
SVETLANA URBĀNE
7359
639
1020
10039
15