Rugāju novada dome
"VIENOTI NOVADAM"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
RITA KRĒMERE
144
381
93
1026
1
Ievēlēts
7
SANDRA KAPTEINE
368
146
104
780
2
Ievēlēts
15
ANDRIS LEONS
391
124
103
759
3
Ievēlēts
2
STANISLAVS KARELIS
356
133
129
742
4
Ievēlēts
5
VALDIS ANČS
392
112
114
736
5
Ievēlēts
13
INESE FELDMANE
421
77
120
695
6
Ievēlēts
14
IVETA ARELKEVIČA
433
64
121
681
7
Ievēlēts
8
JURIS BLEIDERS
401
76
141
673
8
4
OLITA LOSEVA
420
66
132
672
9
3
AGITA KUKURĀNE
411
68
139
667
10
12
SANDRIS ROMĀNS
428
56
134
660
11
6
GUNTA GRIGĀNE
385
75
158
655
12
9
BAIBA APŠENIECE
441
47
130
655
13
10
ĀRIJA FREIMANE
355
80
183
635
14
16
VALDIS SMOĻAKS
407
53
158
633
15
11
OSKARS LEONS
419
23
176
585
16