Rugāju novada dome
"ATBALSS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(16)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
MARUTA PAIDERE
62
147
21
375
1
Ievēlēts
5
ARNOLDS ZIZLĀNS
66
126
38
337
2
Ievēlēts
11
JĀNIS LESNIEKS
110
92
28
313
3
Ievēlēts
6
ANDREJS STABLENIEKS
119
71
40
280
4
8
JURIS LOČMELIS
125
62
43
268
5
16
JUDĪTE PASIKOVA
133
52
45
256
6
3
SARMĪTE PĒRKONE
117
57
56
250
7
4
IVARS VĪTOLS
129
51
50
250
8
7
AIJA PLUŠA
129
51
50
250
9
12
ASTRĪDA PIĻKA
128
50
52
247
10
14
ILZE AKMENE
129
49
52
246
11
2
MAIJA BLAUMA
137
41
52
238
12
13
IRĒNA LESNIECE
139
40
51
238
13
9
VELTA VILCIŅA
123
46
61
234
14
15
ILUTA UČELNIECE
142
30
58
221
15
10
AINARS BREZINSKIS
132
33
65
217
16