Rugāju novada dome
ATBALSTĪSIM SAVĒJOS
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(13)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
EDUARDS STALIDZĀNS
55
103
16
281
1
Ievēlēts
2
ĒVALDS STĒRNIEKS
63
76
35
235
2
Ievēlēts
5
RASMA ZUŠA
92
51
31
214
3
6
ANITA GAVARE
100
44
30
208
4
4
JĀNIS STĒRNINIEKS
96
42
36
200
5
8
LONIJA MELNACE
101
38
35
197
6
12
PĒTERIS PLUŠS
96
40
38
196
7
9
ILZE BURKA
107
33
34
193
8
13
ANNA ZUŠA
108
20
46
168
9
10
ARVĪDS RACIBORSKIS
103
22
49
167
10
3
ŽANIS PĒRKONS
102
18
54
158
11
11
MĀRĪTE ORNIŅA
107
12
55
151
12
7
ARNIS BLŪMS
101
10
63
141
13