Daugavpils novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(20)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
9
EDGARS KUCINS
462
316
101
1541
1
Ievēlēts
1
JURIS LIVČĀNS
450
315
114
1527
2
Ievēlēts
11
AĻONA ANNIŠINECA
598
154
127
1353
3
Ievēlēts
2
STAŅISLAVS JANKELĀNS
600
148
131
1343
4
19
INNA DUBOVSKA
608
138
133
1331
5
13
EVITA KUSIŅA-KOĻESŅIKA
629
121
129
1318
6
5
PAULIS LUBGANS
615
123
141
1308
7
7
NATAĻJA ŠKUTĀNE
645
107
127
1306
8
14
SVETLANA TROFIMOVA
630
110
139
1297
9
10
SERGEJS LUKOVSKIS
629
106
144
1288
10
3
VALDIS GREBEŽS
610
114
155
1285
11
4
VIKTORS VOINO
625
106
148
1284
12
17
LOLITA KOZLOVSKA
657
87
135
1278
13
8
ARNOLDS RIMŠĀNS
633
97
149
1274
14
18
ANATOLIJS MAŽDŽULIS
630
98
151
1273
15
20
ĒRIKS KOKINS
640
92
147
1271
16
15
VALENTĪNA JAŠČENKOVA
633
95
151
1270
17
6
DAIGA CVEČKOVSKA
644
85
150
1261
18
12
KONSTANTĪNS PAĻUNIS
654
78
147
1257
19
16
TATJANA GIRJA
651
78
150
1254
20