Ilūkstes novada dome
ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(15)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
STEFANS RĀZNA
367
1394
67
3523
1
Ievēlēts
4
MAIGURS KRIEVĀNS
1103
546
179
2563
2
Ievēlēts
7
VITOLDS KVEDERS
1162
512
154
2554
3
Ievēlēts
2
ARTŪRS BOGDANOVIČS
1223
333
272
2257
4
Ievēlēts
12
INGŪNA SVARĀNE
1331
279
218
2257
5
Ievēlēts
8
LENVIJA RĀZNA
1222
317
289
2224
6
Ievēlēts
15
MAIJA ŽIGAJEVA
1331
260
237
2219
7
Ievēlēts
14
INESE VUŠKĀNE
1345
247
236
2207
8
Ievēlēts
5
JĀNIS KRIEVĀNS
1327
250
251
2195
9
Ievēlēts
10
IMANTS RUBĻEVSKIS
1350
232
246
2182
10
Ievēlēts
6
LĪGA KŪLIŅA
1394
187
247
2136
11
3
ALDIS ČAMĀNS
1339
203
286
2113
12
13
AMANDA UPĪTE
1398
164
266
2094
13
11
INGA STRODE
1217
248
363
2081
14
9
PJOTRS RONČS
1199
212
417
1991
15