Dagdas novada dome
"TAUTAS PARTIJA"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VIKTORS STIKUTS
126
508
27
1288
1
Ievēlēts
4
PĒTERIS TUKIŠS
452
160
49
918
2
Ievēlēts
3
SERGEJS ANTONOVS
423
165
73
899
3
Ievēlēts
2
JĀZEPS ORNICĀNS
455
140
66
881
4
Ievēlēts
18
ĒRIKS ČAPLINSKIS
465
132
64
875
5
12
RITA VAIŠĻA
494
110
57
860
6
13
AIVARS PLATACIS
483
115
63
859
7
6
JADVIGA CEICĀNE
494
102
65
844
8
8
VALDIS OROLS
488
100
73
834
9
17
JĀZEPS JAPIŅŠ
424
129
108
828
10
7
AIVARS BELKOVSKIS
484
97
80
824
11
5
ĒVALDS ANDŽĀNS
498
88
75
820
12
9
OĻEGS GEKIŠS
518
78
65
820
13
15
VLADISLAVS ĻAHS
498
84
79
812
14
11
VLADIMIRS ŠALAJEVS
468
94
99
802
15
16
ANITA KISELEVSKA
512
72
77
802
16
14
VITĀLIJS MAČUKĀNS
479
83
99
791
17
10
ALLA SEMENJUKA
522
61
78
790
18