Dagdas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(10)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
Punkti
(balsu
skaits)
Nr.
sar.
Deputāti
1
VIKTORS SEVASTJANOVS
96
67
12
301
1
Ievēlēts
3
VASILIJS ŠALAJEVS
94
66
15
297
2
7
IGORS FILIPOVS
108
58
9
295
3
5
ILMĀRS KALPIŠS
120
41
14
273
4
2
JĀNIS ANDREJEVS
118
41
16
271
5
10
ALEKSANDRS PUZANOVS
116
42
17
271
6
4
NIKOLAJS TUKIŠS
121
39
15
270
7
6
ARTŪRS GRIŠĀNS
126
36
13
269
8
8
VISVALDIS SKREBS
123
37
15
268
9
9
ANDREJS SARATOVS
133
29
13
262
10