Ludzas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts
632.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JEVGENIJA KUŠČA
28
13
1
2
SERGEJS BOGDANOVS
33
9
0
3
ALEKSANDRS JAKIMOVS
29
13
0
4
IGORS LAPŠOVS
34
7
1
5
ZINAĪDA BULIGA
35
4
3
6
ARTEMIJS DOBROVOĻSKIS
36
5
1
7
VALĒRIJS PETROVSKIS
37
4
1
8
VALENTĪNA LUKINA
37
4
1
9
VALĒRIJS DZEVALTOVSKIS
37
5
0
10
OLGA PETROVA
36
5
1
11
STASS ASTAŠEVS
38
4
0
12
ĒRIKS MICKĀNS
38
3
1
13
VLADIMIRS VENGRA
33
9
0
14
VOLDEMĀRS DIBAŅINS
38
3
1
15
ANATOLIJS LISOVECS
36
6
0
16
AINA FJODOROVA
14
21
7
17
ALBĪNA BOKIŠA
36
5
1
18
JURIJS SUPOVS
35
4
3