Ludzas novada dome
POLITISKO PARTIJU APVIENĪBA "SASKAŅAS CENTRS"
deputātu kandidātu saraksts
639.iecirknis - TAUTAS NAMS


Nr.
kandi-
dējot
Vārds, uzvārds
(18)
Dzimis Pamatdarbs Amats Nav
nekādu
atzīmju
Atzīmes
"+"
Svītro-
jumi
1
JEVGENIJA KUŠČA
6
12
0
2
SERGEJS BOGDANOVS
13
4
1
3
ALEKSANDRS JAKIMOVS
11
6
1
4
IGORS LAPŠOVS
13
3
2
5
ZINAĪDA BULIGA
15
3
0
6
ARTEMIJS DOBROVOĻSKIS
13
3
2
7
VALĒRIJS PETROVSKIS
8
10
0
8
VALENTĪNA LUKINA
11
7
0
9
VALĒRIJS DZEVALTOVSKIS
14
4
0
10
OLGA PETROVA
12
5
1
11
STASS ASTAŠEVS
14
2
2
12
ĒRIKS MICKĀNS
14
2
2
13
VLADIMIRS VENGRA
13
3
2
14
VOLDEMĀRS DIBAŅINS
12
5
1
15
ANATOLIJS LISOVECS
13
5
0
16
AINA FJODOROVA
14
2
2
17
ALBĪNA BOKIŠA
14
3
1
18
JURIJS SUPOVS
15
3
0